Nacionalni projekti v šolskem letu 2021/22

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.
Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se bomo vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.
V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje.

Koordinatorji, ki se bodo v času projekta povezovali z Zavodom RS za šolstvo so: vodstvo, svetovalna služba, Irena Dobec Srdoč, Nina Grabljevec, Saša Sašić, Polona Lilić in Eneja Baloh.

Varno v vrtec in šolo

Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje organizira projekt Varno v vrtec in šolo, ki poteka od 10. 9. 2021 do 31. 5. 2022.
Cilj projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu in nadgraditi celostno znanje o varnosti v prometu ter tako ozaveščati o pomembni trajnostni komponenti. Učenci izdelujejo izdelke na temo varnost v prometu, ki je pomemben cilj po učnem načrtu ter hkrati sodelujejo na natečaju. Projekt se izvaja v sodelovanju z Javno agencijo RS za prometno varnost.

Koordinatorica projekta je Tina Manfreda.

Rastem s knjigo

je nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture. Vanj so vključeni učenci 7. razreda.

Cilji projekta so:

 • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature,
 • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
 • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in obiskovanja splošnih knjižnic.

Koordinatorica projekta je Ana Horvat.

Fit4Kid

V šolskem letu 2019/20 smo se vključili v triletni projekt Fit Slovenija – Fit4Kid.

Mednarodni projekt Fit Slovenija, katerega avtorica je ga. Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, je projekt, ki skrbi za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja otrok in mladostnikov v vseh okoljih.

Učitelje s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje učilnice – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga poučujejo.

Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Gibanje in zadostna hidracija pomembno vplivata na delovanje celega človeškega telesa – tudi možganov, zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti hidracijo. Tako se krepi zdravje, izboljša učno okolje in uspeh.

V šolskem letu 2021/22 bomo v okviru projekta FIT4KID 7. aprila, Svetovni dan zdravja organizirali športni dan za učence od 1. do 5. razreda.

Koordinatorice projekta so: Tina Košuta, Polona Lilić, Mariana Ozimec in Franka Pilipović.

Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

V šolskem letu 2021/22 nadaljujemo z razdeljevanjem sadja, zelenjave in mleka. Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v izobraževalnih ustanovah zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Namen sheme je:

 • povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov,
 • izboljšati prehranske navade otrok,
 • spodbuditi zdrav način življenja in
 • povečati oskrbo z lokalno hrano.
 • Obrok sadja, zelenjave in mleka bomo delili poleg redne šolske prehrane kot dodaten obrok.

Koordinatorici projekta sta organizator šolske prehrane Valentina Budak in vodja kuhinje Suzana Novak.

Semena sprememb

V šolskem letu 2021/22 nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Semena sprememb. Projekt se bo izvajal v 2., 3. in 4. razredu. Namen projekta je povezovanje Vizije Slovenije z učnimi načrti in vključevanje elementov vizije v poučevanje različnih predmetov. Vizija Slovenije izpostavlja pet ključnih vrednot:

1. učenje za in skozi življenje,
2. inovativna družba,
3. zaupanje,
4. kakovostno življenje in
5. identiteta.

Preko projekta Semena sprememb bomo gradili na:

 • razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo,
 • razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo,
 • razvoju samoiniciativnosti in proaktivnosti.

Projekt podpira Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.

Mentorice projekta so: Jana Pelicon, Manja Kubik Živković, Mirjana Breulj, Tina Košuta, Mojca Čok in Tina Manfreda.

Interesni programi športa otrok in mladine – šport mladih

V šolskem letu bomo izvajali interesna programa:

 • Zlati sonček, ki je namenjen učencem prvega triletja (VIO). Slednji pridobijo pridobivajo določene sposobnosti, znanja in spretnosti s področja športa. Za uspešno opravljene naloge dobijo medaljo oz. priznanje.
 • Krpan, ki je namenjen učencem 4. in 5. razreda – cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Za uspešno opravljene naloge vsi učenci prejmejo priznanje.

Koordinatorja projekta sta Črtomir Drofenik, Aleš Belšak in Bojan Jerman.

PEŠBUS

V mesecu septembru 2021 ter maju 2021 bomo izvedli akcijo PEŠBUS pod okriljem Inštituta IPOP in projekta Varno v mesto in zdravo v šolo. Akcija je namenjena opolnomočenju mlajših učencev pri prihodu v šolo. Z akcijo PEŠBUS učenci spoznajo svojo pešpot do šole, varne in nevarne točke na njej, predvsem pa se učenci naučijo pravil vedenja s katerimi lahko varno sodelujejo v prometu kot pešci. Aktivnost bomo izvedli v sodelovanju z lokalnimi društvi.

Koordinatorica projekta je Eneja Baloh.

NEON program za preventivo nasilja in zlorabe otrok

NEON je primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resne in zahtevne teme, kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Na primerno prilagojen in otrokovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in otroke okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Kot je značilno za primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok. Poleg delavnice za otroke vsebuje tudi predstavitvi za zaposlene v šoli in vrtcu ter za starše. Koordinator za izvajanje CAP programov v Sloveniji je ISA inštitut.

V šolskem letu 2020/21 bomo CAP program izvedli v 3., 6. in 8. razredu.

Koordinatorica programa je Eneja Baloh.

Svetovalne urice (Center za krepitev zdravja)

Se izvajajo v Zdravstvenem domu v Luciji, v prostorih Centra za krepitev zdravja (dipl. medicinska sestra, dipl. dietetik, dipl. kineziolog) po predhodni najavi. Ekipa Centra za krepitev zdravja svetuje o gibanju, zdravem življenjskem slogu, prehrani.

Svetovanje je namenjeno otrokom (v prisotnosti staršev), staršem in strokovnim delavcem.

Koordinatorica programa je Tanja Vincelj.

(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost