PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (ŠOL. LETO 2022/23)

Spoštovani starši, učenke in učenci!

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Izbirni predmeti spodbujajo razvoj individualnih značilnosti in interesov učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri predmetov razvijajo svoja močna področja.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli si učenci 7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Ponudba izbirnih predmetov:

  • pouk izbirnih predmetov naravoslovno-tehničnega in družboslovno-humanističnega sklopa se izvaja enkrat tedensko (ena ura pouka), pouk izbirnih predmetov tujega jezika pa dvakrat tedensko (dve uri pouka),
  • učenci so pri izbirnih predmetih ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5,
  • učenec, ki si je izbral izbirni predmet – tuji jezik, lahko v soglasju s starši izbere še en enourni predmet,
  • v kolikor se k posameznemu predmetu ne bo prijavilo zadostno število učencev se predmet ne bo izvajal. Učenci, ki so izbrali predmet, ki se ne bo izvajal, bodo prerazporejeni k drugim predmetom glede na razporeditev, ki jo bodo naredili v eAsistentu.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je lahko v celoti oproščen izbire izbirnih predmetov ali pa izbere le en izbirni predmet v obsegu ene ure tedensko. V tem primeru starši na prijavnici označijo, da bodo uveljavljali delno ali popolno oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov in najkasneje do 30. 9. 2022 podajo potrdilo o vpisu v GŠ za šolsko leto 2022/2023.

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. Zamenjava izbirnega predmeta je možna do konca septembra tekočega šolskega leta vendar le v skupine izbirnih predmetov, ki niso zapolnjene ter v skupine, katerih urnik se sklada z obstoječim urnikom učenca. Prošnjo za menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec), s podpisom staršev učenec/-ka dostavi pomočnici ravnateljice najkasneje do 30. 9. 2022.

 


PREDLOG PONUDBE IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Ponudba izbirnih predmetov v 7. razredu Ponudba izbirnih predmetov v 8. razredu Ponudba izbirnih predmetov v 9. razredu
Tuj jezik – francoščina 1 (FI1) – 2 uri    
Tuj jezik – nemščina 1 (NI1) 2 uri    
Tuj jezik – španščina 1 (ŠI1) 2 uri Tuj jezik – španščina 2 (ŠI2) – 2 uri Tuj jezik – španščina 3 (ŠI3) – 2 uri
Računalništvo – urejanje besedil (UBE) – 1 ura Multimedija (MME) – 1 ura Računalniška omrežja (ROM) – 1 ura
Šport – šport za sprostitev (ŠSP) – 1 ura Izbrani šport – 1 ura

  • košarka (IŠPK)
  • odbojka (IŠPO)
  • nogomet (IŠPN)
Šport za zdravje (ŠZZ) – 1 ura
Likovno snovanje 1 (LS1) – 1 ura Likovno snovanje 2 (LS2) – 1 ura Likovno snovanje 3 (LS3) – 1 ura
Filmska vzgoja 1 (FV1) – 1 ura Filmska vzgoja 2 (FV2)* – 1 ura  
  Poskusi v kemiji (POK)  – 1 ura Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (RDK) – 1 ura
  Življenje človeka na zemlji (ŽČZ) – 1 ura Retorika (RET) – 1 ura
    Kemija v življenju (KVŽ) – 1 ura
    Genetika (GEN) – 1 ura
Matematične delavnice 7 (MD7) – 1 ura Matematične delavnice 8 (MD8) – 1 ura Matematične delavnice 9 (MD9) – 1 ura
  Skupni predmeti 7. – 9. razred
Obdelava gradiv les (OGL) – 1 ura
Vesrtva in etika (VE) – 1. ura
Vzgoja za medije – televizija (VZT) – 1 ura
Gledališki klub (GK) – 1 ura
Sodobna priprava hrane (SPH) – 1 ura
 

*Filmska vzgoja je triletni predmet, zato lahko učenci  8. in 9. razreda ponovno obiskujejo predmet, tudi, če so ga obiskovali v tekočem šolskem letu.  

(Skupno 519 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost