Mednarodni projekti v šolskem letu 2021/22

Evropski šolski športni dan

Mednarodni projekt, ki bo letos v Sloveniji potekal na državni praznik dan slovenskega športa, in sicer v četrtek, 23. septembra 2021.
Projekt predstavlja mrežo šolskih športnih dnevov, ki so združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti.

Koordinator projekta je Bojan Jerman.

E-twinning

eTwinning je skupnost evropskih šol, ki pedagoškim delavcem po Evropi ponuja spletni portal, povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. Sodelovanje med učitelji, učenci, šolami, starši in lokalnimi oblastmi je eden od najpomembnejših elementov eTwinninga. V okviru eTwinninga učitelji delajo in organizirajo aktivnosti za svoje učence. Imajo aktivno vlogo, so interaktivni, preiskujejo, sprejemajo odločitve, se spoštujejo in pridobivajo znanje ter razvijajo spretnosti 21. stoletja. eTwinning je del programa Erazmus+, programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Koordinatorica E-twininga je Nika Glavina.

Ekošola

Program Ekošola je mednarodni uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. V mesecu oktobru bomo oblikovali akcijski načrt, ki bo vseboval najmanj tri projekte in eno akcijo. Vsebine v akcijskem načrtu bomo izvajali do konca meseca maja.
Cilji, s katerimi bomo uresničevali program Ekošole:

  • vzgoja za okoljsko odgovornost,
  • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
  • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
  • povezovanje med EKO-šolami doma, v okviru EU in širše.

Koordinatorice projekta so: Valentina Budak, Polona Lilić in Veronika Marinac.

(Skupno 308 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost