Šolski projekti v šolskem letu 2021/22

Projekt Povej

Namen projekta je ozaveščati javnost o nasilju med otroki, doseči ničelno toleranco do nasilja ter otroke opolnomočiti, jih poučiti, kako se z nasiljem soočiti, kje lahko poiščejo pomoč in kako aktivno sodelovati pri reševanju problema.

Izvajalci projekta so vsi zaposleni na šoli.

Obvarujmo planet z zbiranjem starega papirja in plastičnih zamaškov

Če bodo zdravstvene razmere dopuščale, bomo v letošnjem šolskem letu organizirali štiri zbiralne akcije starega papirja in plastičnih zamaškov. Zbiranje papirja in zamaškov poteka v vseh razredih. Zbrani denar bo namenjen šolskemu skladu. Razred, ki se bo ob koncu šolskega leta izkazal z največjo zbrano količino papirja, bo nagrajen.

Čez celo šolsko leto imate možnost pripeljati star papir v šolski zabojnik, po predhodni najavi pomočnici ravnateljice, ga. Ingrid Peroša, ki datum in uro uskladi s hišnikoma in vam sporoči. V tem primeru količino papirja ne beležimo.

Izvajalci so razredniki in vsi učenci, še posebej prostovoljci, hišnika.

Teden otroka

V šolskem letu 2021/22 bomo obeležili teden otroka, ki bo potekal v času od 4. 10. do 10. 10. V tem tednu bomo popestrili pouk z različnimi dejavnostmi, organizirali dneve dejavnosti ter popestrili dogajanje v času rekreativnih odmorov.

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka je “RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!”. Kot protiutež epidemiji, šolanju od doma in posledicam, ki iz tega izhajajo, želimo poudariti pomen igre in igranja. Igra in igranje prinašata veselje in sproščenost, burita našo domišljijo, nas povezujeta, navdihujeta. Tudi odrasli ne bi smeli pozabiti na igrivost, saj je to eden najmočnejših osebnih virov moči, ki nam lahko izjemno pomaga v času strahu in pritiskov.

Izvajalci so vsi učitelji.

Prevetrimo omare, miselne vzorce in ustaljene navade

V šolskem letu 2021/22 smo se pridružili slovenskemu projektu, ki je del Zero waste načel in počasi korak za korakom spreminjamo navade, vzorce in širimo dobro prakso med svoje prebivalce.
»Zero Waste« se ukvarja z ohranjanjem vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi.

Postavitev zabojnika »Tekstilko« pred glavni vhod šole (znotraj zelene ograje) nam omogoča zbiranje rabljenih oblačil in obutve. S projektom želimo osveščati učence, starše in krajane Lucije, da rabljena oblačila in obutev ne sodijo na odlagališča, ampak v zato namenjene zabojnike.
Ves zbrani material bo odpeljan do sortirnice našega partnerja, kjer bo glede na kakovost in vrsto tekstila, vse ročno sortirano. V zameno za sodelovanje, nam za vsako šolsko leto, namenjajo 150 € za šolski sklad.

Koordinatorica projekta je Tanja Vincelj.

Prostovoljstvo – UPS

Prostovoljstvo kot samostojni šolski projekt vključuje različne dejavnosti učencev od 5. do 9. razreda in njihovih mentoric na naši šoli, in sicer:

  • UPS (Učimo se in Pišemo domače naloge Skupaj) od ponedeljka do petka v času PU ter med 13. in 14. uro,
  • sodelovanje s šolsko skupnostjo, eko krožkom
  • vključevanje v posamezne skupine OPB in
  • različne humanitarne in druge akcije (npr. zbiranje papirja …),
  • sodelovanje na natečajih (npr. Slovenske filantropije – Junaki našega časa, na razpisu MSS …) in
  • sodelovanje v drugih projektih, razpisanih s strani humanitarnih društev.

Cilj šolskega projekta Prostovoljstvo – UPS je delovati dobrodelno na vseh področjih življenja in dela na šoli, preživljati čim bolj kakovostno prosti čas v družbi svojih vrstnikov, nuditi učno pomoč sošolcem (predvsem pri pisanju domačih nalog) in mlajšim učencem naše šole, spodbujati medgeneracijsko druženje (k sodelovanju bomo povabili učitelje, starše, stare starše – skratka vse, ki jim je prostovoljstvo vrednota), skrbeti za čisto okolje.

Mentorice: Ana Horvat, Tina Manfreda, Ana Mašera, Polona Lilić.
Koordinatorica projekta je Ana Horvat.

(Skupno 181 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost