Svet staršev

Starši se združujejo v Svet staršev, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki iz vsakega posameznega oddelka. Namenjen je uresničevanju interesov staršev v šoli in usklajevanju z vodstvom šole. Predsednik sveta staršev je g. Elvin Klobas, njegova namestnica pa je ga. Urška Butinar Lončar. Staršu se prekine mandat, ko njegov otrok zapusti osnovno šolo.

Prvi sestanek Sveta staršev v mesecu septembru skliče ravnateljica. To je konstitutivna seja. Nadaljnje sestanke se sklicuje v skladu z načrtom oz. po potrebi v skladu s Poslovnikom o delu sveta staršev.

Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2021/22

Razred Ime in priimek
2. + 3. Str.  Nina Brečević
4. + 5. Str. Igor Monaro
1.a Darinka Lukin
1.b Damir Marđetko
1.c Mateja Lokovšek
2.a Urška Bizjak
2.b /
2.c Boštjan Ortar
3.a Kristina Trampuš
3.b Urška Lončar Butinar
3.c Svetlana Perrone
4.a Katjuša Lozar
4.b Barbara Žlak Žafran
4.c Ines Bobek
5.a Tadej Mejak
5.b Vojka Birsa
5.c Peter Marinac
6.a Armand Faganel
6.b Zlatka Jarc Butinar
6.c Samanta Kravanja
7.a Natalija Furlanič Šav
7.b Sabina Brković
7.c Tjaša Nižetič Sardžoski
8.a Sanja Kuček Bergant
8.b Elvin Klobas
8.c Tina Birsa
9.a Angelika Lukačić
9.b Nataša Kristan
9.c Mojca Švonja

 Poslovnik o delu Sveta staršev
 Prošnja za donatorstvo

(Skupno 377 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost