Ponudba neobveznih izbirnih predmetov (Šol. leto 2022/23)

Na spletni strani objavljamo ponudbo neobveznih izbirnih predmetov za učence, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 obiskovali 4., 5. in 6. razred. Učenci neobvezne izbirne predmete obiskujejo le, če se zanje odločijo. V kolikor v šolskem letu 2022/2023 ne bi bilo dovolj prijav za organizacijo skupine pri posameznem neobveznem izbirnem predmetu, se le-ta ne bo izvajal.

Izvajanje in obveznosti učencev, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet:

  • Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko:
    • neobvezni izbirni predmet tuj jezik se izvaja dve uri tedensko,
    • neobvezni izbirni predmeti: umetnost, tehnika in šport se izvajajo eno uro tedensko.
  • Znanje pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje številčno (od 1 do 5). Zaključena ocena je vpisana v spričevalu.
  • Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako, kot pri ostalih predmetih. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.
  • Neobvezni izbirni predmet mora učenec obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu (med letom se ni možno izpisati).
  • Ponujeni predmeti bodo organizirani le ob zadostni prijavi učencev.

 

Menjava in prenehanje obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta je možna do konca meseca septembra tekočega leta le v primeru, ko ne povzroča razpada skupine. Menjavo izbirnega predmeta v pisni obliki (obrazec), s podpisom staršev dostavi učenec/-ka pomočnici ravnateljice najkasneje do 30. 9. 2022.

 

Ponudba izbirnih predmetov v 4. razredu Ponudba izbirnih predmetov v 5. razredu Ponudba izbirnih predmetov v 6. razredu
Tuj jezik – nemščina Tuj jezik – nemščina Tuj jezik – nemščina
Tehnika Tehnika Tehnika
Umetnost (likovna) Umetnost (likovna) Umetnost (likovna)
Šport Šport Šport
  Računalništvo Računalništvo

 

(Skupno 159 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost